1 min. lezen

Wat houdt een BTW- of marge-auto in?

In beginsel is een auto altijd een BTW auto. Zodra een auto ingekocht of gefactureerd wordt aan een particulier persoon, kan de BTW niet meer worden verrekend en is de auto een zogeheten marge-auto. Wanneer de auto door een bedrijf of instelling wordt gekocht, kan de BTW worden teruggevorderd. Omdat de auto dan netto in de boeken van het bedrijf staat, kan bij de verkoop daarvan over de resterende boekwaarde de 21% BTW worden berekend.